VÄLKOMMEN TILL VARVSEKENS HEMSIDA

Kontakt: Intresseföreningen Varvseken, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm. E-post: varvseken@gmail.com. Organisationsnummer 802445-8369. Bank Nordea. Pg 71 53 27-3. Telefon 070-870 51 60 till Lennart Sundin

Facebook. Läs mer

Verktyg och instrument att låna gratis från Varvseken. 

Verktyg för utlåning.pdf Verktyg för utlåning.pdf
Size : 15.075 Kb
Type : pdf

                                       AKTUELLA AKTIVITETER.

                                    DETTA HÄNDER I VARVSEKEN

                 

Nu ser vi äntligen ljuset i tunneln och Varvseken-skeppet kan segla igen.

Grannfikat i Varvseken har startat.

Återöppnandet av After Work den 8 okt och 19 nov blev uppskattade och lockade över femtio personer.

Kommande AW sker den 21 jan och 18 febr 2022.

Vinprovning i Varvseken den 12 dec kl 14

                                             ANNAT AV INTRESSE

                                                   Grillplatsen

Nytt om grillplatsen för den kommande säsongen


Grillplatsen kan nyttjas av de boende i Ekensberg, av Intresse- föreningen Varvseken och gäster utifrån, för skiftande aktiviteter där var och en själv ordnar med  möblering, grillmöjligheter etc för sin aktivitet.


        Grillplatsen saknar permanent grill                och möblering. Grillhuset används                för grillning. Ha en hink med vatten               nära till hands

                                                     Badbryggan

Badbryggan är rengjord och inoljad och därmed klar för säsongen. Njut av Mälarens vatten i en trivsam miljö. Bada med respekt för vatten och håll våra regler för badandet i minnet.

Dyk inte innanför badstegarna. Det är grunt med många föremål under ytan som kan skada dig.

                                                   Vår yttre miljö

Intresseföreningen Varvseken har jobbat fram ett underlag till parkplan för vårt område. Här finns intressanta uppslag och underlag för diskussioner kring vår yttre miljö.

Senaste nytt om Lövholmen

Äntligen kommer ödehusen i Lövholmen att rivas

Lövholmen.pdf Lövholmen.pdf
Size : 891.08 Kb
Type : pdf

Stockholms stads dialog om Trekanten

Tyck till om Trekantsparken före den 14 september

Stockholms stad samlar nu in synpunkter på grönområdena kring sjön Trekanten i Liljeholmen. De åsikter som lämnas in kommer att användas av stadens myndigheter            när allt fler värnar om våra grönområden när Liljeholmen växer.

Klicka på pdf nedan så ser du uppropet från Gröndals Intresseförening som även kan gälla natur intresserade  i Varvseken.

Stockholms stads dialog om Trekanten.pdf Stockholms stads dialog om Trekanten.pdf
Size : 104.854 Kb
Type : pdf

Ny turlista med utökad pendeltrafik är också på plats.

Buss 133.pdf Buss 133.pdf
Size : 72.102 Kb
Type : pdf
Pendelbåt 89.pdf Pendelbåt 89.pdf
Size : 30.474 Kb
Type : pdf

Nu har vi äntligen fått en skylt vid båtbryggan som berättar för alla resenärer att man landat i Ekensberg. 


Och inte minst har vi, också äntligen, fått ljuslyktor vid våra bryggor !

                         Lekparken Stapelbädden är öppnad

Den s.k Äventyrsparken är öppnad och i det närmaste klar att nyttjas av våra barn. Besök parken och kolla in utrustningen för lek och också utrymmen för andra aktiviteter.

                           Ny informationsfolder om Varvseken

Vi har tagit fram en ny informationsfolder om Varvsekens verksamhet.  Du ser innehåller nedan.

Ny informations-folder om Varvseken.pdf Ny informations-folder om Varvseken.pdf
Size : 2617.657 Kb
Type : pdf

                       ANNAT AKTUELLT INOM VÅRT OMRÅDE

                              Senaste nytt om ny skola i Ekensberg


Pågående och planerade aktiviteter

Café Varvseken. Varje tisdag mellan kl 12.00-15.00. Titta in och ta en kopp kaffe till själv-kostnadspris. Träffa grannar och prata en liten stund, kanske spela lite kort. Alla är välkomna!

Boule. Vi har flyttat boulespelandet till Sannadalsparken. Vi rullar kloten varje fredag kl 10-12.

Sport på storbildsTV i Varvseken. Kolla aktuella evenemang på anslag i din entréport.

Bordtennis. Samla ett gäng för lite pingis på Varvseken.

Körsång. Kontakta World Music Choir-ledaren, via Varvseken, om du vill sjunga i kör.

Vi planerar för andra aktiviteter typ föredrag och andra trivselarrangemang