Välkommen till Intresseföreningen Varvseken och vår nya hemsida.


Våren kommer så småningom och med den uteaktiviteter av olika slag inom vårt vackra område.

Varvseken har jobbat ihop ett paket av åtgärder för att förbättra vårt aktivitetsområde, bad- och grillplatsen.

Grillplatsen har förnyats genom att vi lagt en konstgräsmatta (begagnad från en fotbollsplan) för att slippa det leriga underlaget. En ny grill är på plats, som verkar stabil och motståndskraftig mot hårdare behandling. Grillmöblerna har kompletterats och ett pingisbord finns på plats för lek och motion.Badbryggan har fått nya fräschare badbryggstegar. När våren kommer städar vi området och återplacerar möblerna Vi ser fram emot att grillplatsen kan skötas på ett bra sätt av våra grillgäster så att vi kan bibehålla vår ambition om en trivsam miljö längs vår vackra strandpromenad. Varvseken har investerat drygt 20.000 kr på förnyelsen.

Aktuella aktiviteter framöver

Detta händer i  Varvseken under januari

Kundaliniyoga VT 2018.pdf Kundaliniyoga VT 2018.pdf
Size : 37.268 Kb
Type : pdf

Yoga i Varvseken

Den 16 januari startar en ny aktivitet i Varvseken. Birgit Aspering leder yoga- kurser varje tisdagskväll fram till och med den 3 april. Klicka på dokumentet så hittar du mer information. Boka redan idag för att få en plats.

Annat aktuellt inom vårt område

Information om renoveringen av Ekensbergsskolan.

Förskolan Gräsanden på Flytdockan2 ska rivas och ersättas med en ny förskola. Huvudskolan på fastigheten Ekensberg2 ska samtidigt renoveras och få ny ventilation. Under projekttiden ska barnen evakueras till paviljonger som är tänkta att uppföras på fotbollsplanen. Bygglov för detta söks för närvarande, se Dnr: 2017-05835, tidsbegränsat 2017-07-24 till 2022-07-23. Information om projektet i sin helhet finner du på Ekensbergsskolans hemsida, http.//ekensbergsskolan.stockholm.se i bl a "Utbildnings-förvaltningens tjänsteutlåtande Dnr 2.6.3-5685/2017". Ytterligare information om skolprojektet hittar du på Brf Flytdockans hemsida, https://www.flytdockan1.se, under rubriken aktuella nyheter om "först möten sen rivs Gräsanden" resp "Rivning och nybygge väntar Gräsanden".  

Info per den 2017-05-18 om Ekensbergsskolan.

Här kan du se information om bygget, paviljongplacering etc från skolans rektor Jenny Stanser.

Ekensbergsskolan. Bygginfo.pdf Ekensbergsskolan. Bygginfo.pdf
Size : 14.504 Kb
Type : pdf

Information om idéer kring alternativ för nya byggnader och ny fotbollsplan

Planer.pdf Planer.pdf
Size : 70.633 Kb
Type : pdf

Aktuell information per den 18 aug 2017

Förskolan Gräsanden kan rivas tidigast i januari nästa år, troligen senare på våren beroende på tjäle i marken. Först ska den tillfälliga paviljongen byggas på fotbollsplanen och därefter flyttas skolans och Gräsandens verksamhet till paviljongen. Allt detta skerunder hösten, före jullovet. Alla formella beslut om hela projektet är klara.

Info från Flytdockans hemsida, Sven-Åke Aulin.

Aktuell information per den 31 augusti från Jenny Stanser (rektorn)

Se information om flytten till paviljonger på fotbollsplan.

Paviljong info.pdf Paviljong info.pdf
Size : 13.2 Kb
Type : pdf

Senaste nytt om renoveringen av Ekensbergsskolan. Oktober 2017

Här kan du läsa om hela byggprocessen förnya Ekensbergsskolan från SISAB och från Flytdockans hemsida.

Berättelser om Ekensberg

Vi i som bor i Ekensberg kan bidra till att dokumenterar vad som hänt i Ekensberg sedan området byggdes och fram till idag. Kolla vad arbetsgruppen "Ekensbergsberättelser" ropar upp. Välkommen att delta i projektet. Kontakta projektgrupperna.

Ekensbergsstory.docx Ekensbergsstory.docx
Size : 188.479 Kb
Type : docx

Nu ska Äventyrsparken renoveras !

Nu har stadsdelsförvaltningen börjat renovera vår "äventyrspark", Det sa bli spännande att se fortsättningen.Pågående och planerade aktiviteter

Café Varvseken. Varje tisdag mellan kl 12.00-15.00. Titta in och ta en kopp kaffe till själv-kostnadspris. Träffa grannar och prata en liten stund, kanske spela lite kort. Alla är välkomna!

Boule. Vi har flyttat boulespelandet till Sannadalsparken. Vi rullar kloten varje fredag kl 10-12.

Sport på storbildsTV i Varvseken. Kolla aktuella evenemang på anslag i din entréport.

Bordtennis. Samla ett gäng för lite pingis på Varvseken.

Körsång. Kontakta World Music Choir-ledaren, via Varvseken, om du vill sjunga i kör.

Vi planerar för andra aktiviteter typ föredrag och andra trivselarrangemang